Hoppa till innehåll

Hugin/Munin

Om Hugin/Munin

Nordiskt manusprojekt för barn och unga

Hugin/Munin

Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den. Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut? I vårt nordiska samarbetsprojekt Hugin/Munin ville vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen.

Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som tillsamman vill skapa fler och spännande manus för barn 9-15 år. 

Under projektets första år, 2021-2022, hade professionella författare i våra tre länder skrivit manus i dialog med barngrupper i åldrarna 9-15 år. Metoderna för dialogen har varierat och vi har samlat erfarenheterna till en skrift och samtalat om dem vid vår konferens i Helsingfors i april 2023. 

Ett trettiotal nordiska barngrupper fick möjlighet att spela pjäserna gratis under spelåret 22/23. De fick också delta i en digital träff med respektive dramatiker samt andra pedagoger i de tre länder som ska spela samma pjäs. Under sommaren 2022 översätts manusen mellan svenska och norska.

Bidragsgivare

Stödet för projektet kommer från flera håll; från Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Kulturfonden i Finland, Konstsamfundet i Finland, Letterstedtska föreningen, Innlandet Fylkeskommune och Svante Bergströms teaterstiftelse. Följ med oss på resan fram till sommaren 2023, och efter det finns pjäserna förstås kvar, och till utlåning från våra pjäsbanker i Norge, Finland och Sverige!