Hoppa till innehåll

Hugin/Munin

Intervju med Janne om å skrive manus i dialog med barn

Janne Aasebø Johnsen forteller om skriveprosessen hun har vært gjennom i Hugin/Munin-prosjektet. Hennes scenetekst «Jeg tegner utenfor rammene» er utarbeidet i samarbeid med tre ulike barne- og ungdomsgrupper i Lillehammer.

– Kan du si noe om hva som gjorde at du ble interessert i å søke på dette prosjektet?

Jeg ble oppfordret til å delta av min organisasjon Norsk Amatørteaterforbund (NATF). Jeg tror det er fordi jeg i de siste seks årene har utarbeidet skuespill sammen med barn og unge i Kulturhjerte. Kulturhjerte er en møteplass og utviklingsarena for barn og ungdom på Lillehammer. Barna og ungdommene er både nybosatte flyktninger og barn som er født i Norge. I løpet av et skoleår skaper vi en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alles opprinnelsesland.

– Hva tenker du er spesielt med å skrive for denne målgruppa (9-15 år)?

Det første jeg tenker på er at antallet skuespillere ikke er gitt på forhånd. Da må skuespillet skrives slik at det er fleksibilitet i antall roller. Det som er spesielt med Hugin/Muninprosjektet er at skuespillet skulle utvikles i samarbeid med barn og unge. Det betyr at de ideene og tankene til referansegruppene skal tas på alvor og de må kunne kjenne seg igjen.

– Hvordan har arbeidet med referansegruppa vært for deg som dramatiker?

Jeg har vært så heldig at jeg har hatt med unge fra tre forskjellige grupper. Kulturhjerte, Ungdomslaget Henrik Wergelands minne og Lillehammer amatørteater. Det er veldig spennende å høre hva ungdommene tenker, og de har hatt så kloke innspill.

– Kan du skrive litt om hvordan du har jobbet med de unge?

Vi startet opp med et helgekurs under Teaterdagene på Lillehammer i september 2021. I tillegg leverte en av ungdommene i Lillehammer amatørteater, Mina Tømmerberg, en novelle om identitet som ble en viktig del av skuespillet. Deretter har vi hatt samtaler og gjennomlesninger underveis. Mina har vært med hele tiden, gjennom at hun har lest alle versjoner av stykket.

– Hva er erfaringene dine fra de felles dramatikermøtene med svenske og finske dramatikere?

Det er veldig nyttig å møte andre dramatikere og det har vært veldig spennende å høre om hvordan manus utvikles i de tre landene. Det har vært givende å kunne lese de andre sine manus. Siden jeg skal oversette manusene fra svensk til norsk har det vært ekstra spennende å følge prosessen til de andre.

– Hva har vært vanskeligst i skriveperioden?

Det vanskeligste er rett og slett korona. Jeg kunne ikke ha så mange samlinger med alle som jeg ville.

– Hva har gitt deg glede, innsikt, overraskelse eller utvikling underveis?

Det som gir mest glede er å utvikle tekst sammen med ungdommene og det har vært stas å få lov til å bruke et undervisningopplegg om ytringsfrihet som Norsk Pen har utviklet.

– Hvordan tror du teksten vil tåle reisen videre til andre teatergrupper og i andre land?

Jeg tror teksten tåler å bli tolket av andre teatergrupper i alle de tre landene. Jeg har skrevet om identitet og viktigheten av å kunne uttrykke seg kunstnerisk.

– Har du tips til andre som skal skrive for barn og unge aktører?

Jeg tror det er lurt å bli godt kjent og metoden mener jeg er å bruke ulike teaterøvelser. Så tror jeg det er viktig å lese forskjellige skuespill som er skrevet for barn og unge. Og ikke minst, se mange forestillinger.

– Hva savner du selv i utvalget av dramatikk som kan spilles av og for barn og unge?

jeg savner muligheten til å tilpasse skuespillet til gruppene som skal spille. Det betyr å kunne være fleksibel med hensyn til antall roller og replikker. Det er også ønskelig med skuespill hvor det er mer enn en hovedrolleinnehaver. Det er fint å gi alle som vil ha, en replikk.

– Kan du nevne et teaterstykke som har betydd mye for deg?

Det er helt umulig å velge bare ett, så jeg tillater meg å nevne tre. «Mio min Mio» av Astrid Lindgren, «Sommarboken» av Tove Jansson og «Reisen til julestjernen» av Sverre Brandt og Johan August Halvorsen.

Les Jannes manus «Jeg tegner utenfor rammene»

Stykket kan spilles av barn og unge fra 9–15 år og er veldig fleksibelt i forhold til antall aktører (mellom 8 og 35 deltakere).

Gå til nettsida til Hugin/Munin-prosjektet for å lese mer og bestille manus til lesing og fremføring.

Klikk her for å lese synopsis av de fem manusene

Hva skjer når sang, dans og teater blir presset ut av skolen fordi det viktigste har blitt å gjøre det bra på regionale, nasjonale og internasjonale tester? Hva skjer når identiteten til et ungt menneske ikke får ord, men blir en dialog med seg selv fordi det ikke lenger er tid for undring? Hva skjer når elever blir tall i en konkurranse det ikke er mulig å vinne?

Svaret på disse spørsmålene vises i denne sceneteksten og heldigvis er det en lærer som forstår hvor viktig det er å jobbe kreativt. «Jeg tegner utenfor rammene» er en scenetekst som er utarbeidet i samarbeid med tre ulike barne- og ungdomsgrupper i Lillehammer, Norge; Kulturhjerte, Lillehammer amatørteater og ungdomslaget Henrik Wergelands minne.

Stykket kan spilles av barn og unge fra 9–15 år og det er veldig fleksibelt når det gjelder antall aktører (mellom 8 og 35 deltakere).

Bakgrunn: Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen er rektor, forfatter, dramatiker og forlegger. Hun har skrevet 55 bøker for barn og unge og 13 skuespill. Hun er fast dramatiker for Kulturhjerte på Lillehammer (https://kulturhjerte.no). Kulturhjerte er en møteplass og en utviklingsarena for unge og voksne Lillehamringer fra hele verden. De møtes hver uke og lager forestillinger som skal vise hvem de er. Janne er styreleder i Norsk amatørteaterforbund og styremedlem i Lillehammer amatørteater og i Dramas.

Referansegrupper for Hugin/Munin-prosjektet til Janne er barn og unge fra Kulturhjerte, Lillehammer amatørteater og ungdomslaget Henrik Wergelands minne.

Bakgrunn: Manusprosjektet Hugin/Munin

I 2020 ble Dramas og de tre nasjonale amatørteaterorganisasjonene Frilynt, Norsk Amatørteaterforbund og Noregs Ungdomslag invitert med i et nordisk samarbeidsprosjekt som handlet om å utvikle manus spesielt for barne- og ungdomsteatergrupper i alderen 9-15 år. Prosjektet fikk navnet Hugin/Munin, oppkalt etter de to ravnene til guden Odin i norrøn mytologi, som flyr ut for å hente hjem historier. Hugin betyr «tanken» og Munin betyr «minnet» på gammelnordisk.

Søk

For å søke om manus og rettigheter i prosjektperioden (2022-2023), går du direkte til Huginmunin.nu

Dela:

Fler inlägg

Bilder från spelande grupper

Från våra spelande grupper har vi fått in bilder och berättelser om allt ifrån premiärspelningar i enklast möjliga form med ett rumsskapande plastpresenningstak som enda

Repetition pågår!

Samtidigt som vi förbereder och ser fram emot vår konferens i Helsingfors så pågår repetitioner för fullt i Norge, Sverige och Finland. 25 barngrupper är