Hoppa till innehåll

Hugin/Munin

Samarbetspartners

Projektet Hugin/Munin drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som gemensamt vill förbättra manustillgången för barn 9-15 år. 

Sverige

ATR

ATR Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. Vi arrangerar kurser, ger ut tidskriften Teaterforum, Amatörteaterpodden, har en livaktig förlagsverksamhet, tillhandahåller medlemsservice, utvecklar olika projekt med mera! Dessutom är ATR Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 240 medlemsföreningar.

Ung teaterscen

Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige. Vi är ett ungdomsförbund som arbetar för att amatörteater och annan amatörscenkonst ska ha en självklar plats i allas liv. Därför samlar vi barn- och ungdomsföreningar med de inriktningarna runt om i hela Sverige. Vi är en demokratisk mötesplats för våra medlemmar och vi anordnar teaterfestivaler, kurser, workshops och samarbetar med professionella aktörer och institutioner inom scenkonst.

Norge

Dramas

Dramas formidler manus til amatørteatergrupper, skoler og kulturskoler i Norge. I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring.

Noregs ungdomslag

Noregs Ungdomslag (NU) er ein leiande kulturorganisasjon i Noreg. NU har eit ansvar for å ta vare på og stadig aktualisere den tradisjonelle folkekulturen. Noregs Ungdomslag vart skipa i 1896 og er ein kulturorganisasjon med omlag 14 000 medlemmer og 380 lag i heile Noreg.

Frilynt

Frilynt er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne. Frilynt ble stiftet i 1965 og har ca. 18 500 medlemmer i 200 teatergrupper, revylag, ungdomslag og kulturforeninger over hele landet.

Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser som har amatørteater som del av sin virksomhet. NATF ble stiftet i frigjøringsåret 1945 av teaterentusiaster som under krigen hade fremført forestillinger i private hjem.

Finland

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. är Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation.   
FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt. Bland verksamhetsformerna hör Teaterkalaset för barn till de populäraste evenemangen. FSU försöker stöda de svenskspråkiga ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden. 

Labbet

Labbet r.f. är en ideell förening som sedan 2005 arbetar för att utveckla och främja svenskspråkig dramatik i Finland. Till verksamhetsområdena hör bland annat att ordna seminarier och kurser, att ge ut böcker samt att driva projekt med andra aktörer på teaterfältet.