Hoppa till innehåll

Hugin/Munin

Om Hugin/Munin

Nordiskt manusprojekt för barn och unga

Hugin/Munin

Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den. Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut? I vårt nordiska samarbetsprojekt Hugin/Munin vill vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen.

Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som tillsamman vill skapa fler och spännande manus för barn 9-15 år. 

Under projektets första år, 2021-2022, har professionella författare i våra tre länder skrivit manus i dialog med barngrupper i åldrarna 9-15 år. Metoderna för dialogen har varierat och vi kommer att samla erfarenheterna till en skrift och samtala om dem vid vår konferens i Helsingfors i april 2023. 

Men först kommer sammanlagt ett trettiotal nordiska barngrupper få möjlighet att spela pjäserna gratis. De kommer också kunna delta i en digital träff med respektive dramatiker samt andra pedagoger i de tre länder som ska spela samma pjäs.   Under sommaren 2022 översätts manusen mellan svenska och norska men redan från och med april 2022 finns pjäserna här att beställa hem för läsning och i maj kan man börja ansöka om spelrättigheter.

Bidragsgivare

Stödet för projektet kommer från flera håll; från Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Kulturfonden i Finland, Konstsamfundet i Finland, Letterstedtska föreningen, Innlandet Fylkeskommune och Svante Bergströms teaterstiftelse. Följ med oss på resan fram till sommaren 2023, och efter det finns pjäserna förstås kvar, och till utlåning från våra pjäsbanker i Norge, Finland och Sverige!